Det är alltid trevligt att veta namnet på vem man pratar med*
Jag försöker alltid att svara på alla frågor efter största möjliga förmåga. Tycker du det tar för lång tid? Hojta gärna till på @twitter!